best website builder

Svenska UMTS-nät AB

​Svenska UMTS-nät AB ansvarar för utveckling och förvaltning av Telia och Tele2's 3G-nät i Sverige. Dessa 2 operatörer äger också bolaget till 50% vardera.

Vi har sedan starten 2001 byggt upp ett nät som täcker ungefär 99% av Sveriges befolkning och som tillsammans med övriga mobilnät utgör en grundläggande pusselbit för mobil kommunikation.

För närmare information om täckningen just där du bor så hänvisar vi till Telia respektive Tele2's officiella webbplatser. Använd länkarna nedan.


image         image

Postadress

Svenska UMTS-nät AB
Warfvinges väg 45
112 51 Stockholm


  Kontaktvägar 

  E-postadress: info@svenskaumts.se

  Telefon: 08-726 74 00

  Du som hyr ut mark eller plats där Svenska UMTS-nät AB har inplacerat sin utrustning, och har frågor runt hyresavtal eller fakturor, tag i första hand kontakt med våra två entreprenörer som sköter all hyresadministration. Se kartan till vänster  för att att avgöra vilken entreprenör du ska kontakta (Telia eller Tele2).

  image

  hyra-svenskaumts@teliacompany.com

  image

  hyra.svenskaumts@tele2.com 


  REPEATERANSÖKNING

  Efterfrågan på lösningar som ger förbättrad radiotäckning för GSM och 3G är stor. Dessa lösningar innebär ofta att så kallade repeatrar (kan även kallas förstärkare) installeras.

  Den som vill använda en repeater inom en mobiloperatörs frekvensband måste alltid först kontakta den berörda mobil-operatören för att få den önskade installationen godkänd och ingå ett skriftligt avtal. 

  Läs mer på Post och Telestyrelsens webbplats

  Ansökningar för repeater skickas till din operatör enligt nedan:

  image

  www.telia.se/repeater


  image

  repeater@tele2.com

  Tele2 Sverige
  Mobile Radio Planning (repeater)
  Torshamnsgatan 17
  164 40 Kista